Meer bewonerstevredenheid

Het belang van communicatie!

Het belang van communicatie


  • Om de beste mogelijk continentiezorg aan te kunnen bieden moet je weten waarover cliënten wel en niet tevreden zijn
  • Duidelijke communicatie creërt draagvlak voor de zorgaanpak bij cliënten en medewerkers
  • TENA helpt u graag bij het meten van tevredenheid

Zorgbeleving bij (in-)continentie

Urineverlies is een fysieke en vaak ook een emotionele belasting voor cliënten. Het heeft een grote impact op het beleven van kwaliteit van zorg. Hoewel praktijk en onderzoek uitwijzen dat continentiezorg met innovatieve verzorgingsmethoden en -producten goede zorg betekent, stuit dit soms op weerstand bij de cliënt of de familie. Belangrijk dus om 'in gesprek' met hen te zijn.

Communicatie is de sleutel

Door helder en volledig te communiceren kunnen mogelijke vooroordelen over wijziging van verzorgingsmethoden worden weggenomen. Communicatie met cliënten, medewerkers en familie is essentieel voor het slagen van de verandering van incontinentie- naar continentiezorg.

Betere zorg door het betrekken van cliënten

Quote_20Zijn uw cliënten werkelijk tevreden met de door u aangeboden continentiezorg? Vaak is dit moeilijk te achterhalen. Niet iedereen is in staat zich goed te uiten. Zo kunt u voor cliënten een bewonerscommissie instellen, zodat u weet wat onder hen leeft als het gaat over (in)continentie. Wat kan beter? Welke moeilijkheden ervaren zij? TENA heeft veel ervaring in meten van kwaliteitsbeleving en helpt u daar graag bij.

Betrek ook de familie

Familie van de cliënt is vaak niet bekend met de nieuwste verzorgingsmethoden. Kritische vragen bieden de kans om constructief met elkaar in gesprek te zijn en eventuele misverstanden uit de wereld te helpen. TENA ondersteunt daarbij bijvoorbeeld met een speciale folder voor familie en online via www.TENA.nl. Ook coacht TENA graag uw medewerkers bij dit lastige gespreksonderwerp. Zo wordt er tijdens een TENA School uitgebreid aandacht aan besteed.

Het besparingspotentieel van optimale continentiezorg

Wijzig het aantal verschoningen, de verschoningsminuten en het % lekkages en zie hoeveel u kunt besparen. (Basis: 100 incontinente bewoners en een uursalaris van € 26,-)

24
410

C2A4_TENA_U-test_517x200

C2A4_TENA_U-test_517x200

TENA Men C2A

TENA Men C2A