Een professioneel continentiebeleid

Meer kwaliteit voor minder geld

Optimaal resultaat door 3 elkaar versterkende strategieën


  • In de praktijk is het al vaak bewezen: met de inzet van 3 strategieën realiseert u meer kwalitatieve zorg, minder werklast voor medewerkers en lagere kosten voor de organisatie
  • De totaalaanpak is erop gericht om continentie te bevorderen. Het terugdringen van functionele incontinentie en het optimaal beheersen van andere vormen van incontinentie staan centraal!

Eerste strategie: Preventie!

De praktijk leert dat 15% van de nieuwe cliënten in een instelling binnen 3 maanden incontinent wordt. Uit onderzoek blijkt dat het gebrek aan mobiliteit bij cliënten de belangrijkste factor is voor het ontstaan van deze functionele incontinentie. Preventieve maatregelen om mobiliteit te bevorderen zijn daarom ook zeer succesvol! Denk daarbij aan een heldere bewegwijzering en duidelijke toegang naar het toilet. Of aan aangepaste kleding, rollators en andere hulpmiddelen. Ook door aanpassingen in de werkroutines kan incontinentie beduidend verminderd of zelfs helemaal voorkomen worden. TENA helpt u graag bij het opstellen van een preventief plan. Quote_11

Tweede strategie: Juiste product op het juiste moment

Cliënten zijn allemaal verschillend, en de productbehoefte op het ene moment kan heel anders zijn dan op een ander moment. Dat betekent dat, naast het toepassen van hoogwaardige producten, het vooral ook draait om juiste productkeuze op een bepaald moment voor de individuele cliënt. De mate van incontinentie en omvang van de cliënt, maar ook de mate van zelfredzaamheid of het doorslaapbeleid kunnen daarbij bepalend zijn. Binnen het TENA assortiment is er voor elke vorm van incontinentie, elke omvang van cliënt en elke situatie een passend product. TENA helpt uw verzorgenden graag bij het ontwikkelen van de expertise om de juiste productkeuzes te maken. Zo leiden we medewerkers op en stellen verschillende hulpmiddelen ter beschikking. Niet alleen bij de introductie van TENA in uw instelling, maar óók daarna. En hoewel het misschien tegenstrijdig klinkt: deze continentiezorg op maat realiseert u tegen lagere totale kosten!

Derde strategie: innovatieve verzorgingsmethoden

Quote_10Continentiezorg wordt beter door de inbreng van innovatieve verzorgingsmethoden, zoals Verzorgend Wassen. Het implementeren van nieuwe verzorgingsmethoden in uw organisatie vraagt een zorgvuldige aanpak. Communicatie met cliënten, familie en medewerkers, opleiding & instructie en evaluatie zijn daarbij belangrijke succesfactoren. TENA is niet alleen voorloper als het gaat om ontwikkeling van innovatieve verzorgingsmethoden, met TENA haalt u bovendien een betrouwbare partner in huis die veel ervaring heeft in het samen succesvol doorvoeren van deze veranderingen.

Het besparingspotentieel van optimale continentiezorg

Wijzig het aantal verschoningen, de verschoningsminuten en het % lekkages en zie hoeveel u kunt besparen. (Basis: 100 incontinente bewoners en een uursalaris van € 26,-)

24
410

C2A4_TENA_U-test_517x200

C2A4_TENA_U-test_517x200

TENA Men C2A

TENA Men C2A